TEXTILE house | second hand

Spoločnosť TEXTILE House bola založená v roku 1996 na sprostredkovanie predaja použitého textilu niektorých západoeurópskych obchodných spoločností.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre vás

Chcete mať prehľad o nových kolekciách?
Prihláste sa do nášho Newslettra a dostávaje priamo na váš email všetky potrebné informácie! Je to jednoduché, stačí vložiť Vašu emailovú adresu a potvrdiť prihlásenie sa.


Všetky údaje budú použité výhradne pre vnútorné účely spoločnosti TEXTILEHOUSE for EURO TRADE, s.r.o.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Záujemca o registráciu pre účely uvedené v Podmienkach („Podmienky a ochrana spracúvania osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov“) prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Textile House for EUROTRADE, s.r.o., Diaľničná cesta 2, ProLogis Park DC2, 903 01 Senec, IČO: 35 685 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.c.10524/B („Prevádzkovateľ“), ako dotknutá osoba („dotknutá osoba“) týmto vyjadruje a udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sa riadi Podmienkami Prevádzkovateľa.

S Podmienkami, najmä účelom a rozsahom spracúvania osobných údajov vrátane poučenia dotknutej osoby o jej právach súvisiacich s ochranou osobných údajov, sa dotknutá osoba oboznámila, a so znením Podmienok dotknutá osoba vyjadrila súhlas, pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov a pred poskytnutím svojich osobných údajov, resp. odoslaním registračných údajov Prevádzkovateľovi. 

Podmienky a ochrana spracúvania osobných údajov a  Poučenie o právach na ochranu osobných údajov